'73 Bản gốc

73 originals brand store

Thiết kế mặt tiền cửa hàng Amazon

Mặt tiền cửa hàng '73 Originals được thiết kế để trưng bày những chiếc ba lô cũng như củng cố nhận diện thương hiệu trên Amazon.com. Với hình ảnh phong cách sống sôi động, liên kết Trang và video có chiều rộng đầy đủ, cửa hàng thương hiệu này gợi lên nỗi nhớ và định vị ’73 Originals là nhà bán lẻ túi xách số một. 

Thiết kế hình ảnh danh sách

Phong cách sống và đồ họa thông tin để giới thiệu các tính năng, chất liệu của túi và Bảo hành trọn đời '73 Originals mang tính biểu tượng.

mini-mesh-packs20
mini-mesh-packs3
mini-mesh-packs
mini-mesh-packs2
Outdoor_Products_73_Originals_Brand_Story
mini-mesh-packs20 mini-mesh-packs3 mini-mesh-packs mini-mesh-packs2 Outdoor_Products_73_Originals_Brand_Story

Thiết kế nội dung A+

EBC cao cấp, với khả năng tương tác của launchpad.

Không cần phỏng đoán nữa

Bán hàng một cách rõ ràng.