73 originals brand store

Thiết kế mặt tiền cửa hàng Amazon

Mặt tiền cửa hàng Tabanero được thiết kế để giới thiệu nhiều loại nước sốt và gia vị nóng cũng như củng cố nhận diện thương hiệu trên Amazon.com. Với hình ảnh phong cách sống sôi động, liên kết Trang và đồ họa thông tin giàu nội dung, cửa hàng thương hiệu này thu hút cả người già lẫn giới trẻ đang tìm kiếm sự hấp dẫn bổ sung.

Thiết kế hình ảnh danh sách

Phong cách sống và đồ họa thông tin để giới thiệu hương vị tuyệt vời và hàm lượng dinh dưỡng của nước sốt.

Tabanero-Spicy-Agave
Tabanero-Spicy-Agave2
Tabanero-Spicy-Agave5
Tabanero-Spicy-Agave4
Tabanero-Spicy-Agave3
Tabanero-Spicy-Agave6
brand-story
Tabanero-Spicy-Agave Tabanero-Spicy-Agave2 Tabanero-Spicy-Agave5 Tabanero-Spicy-Agave4 Tabanero-Spicy-Agave3 Tabanero-Spicy-Agave6 brand-story

Thiết kế nội dung A+

Không cần phỏng đoán nữa

Bán hàng một cách rõ ràng.