Jose gourmet brandstore

Thiết kế hình ảnh danh sách

Phong cách sống và đồ họa thông tin để giới thiệu món mực đóng hộp cao cấp này.

Spiced Calamari7
Spiced Calamari6
Spiced Calamari5
Spiced Calamari4
Spiced Calamari3
Spiced Calamari2
Spiced Calamari
Spiced Calamari7 Spiced Calamari6 Spiced Calamari5 Spiced Calamari4 Spiced Calamari3 Spiced Calamari2 Spiced Calamari

Thiết kế mặt tiền cửa hàng Amazon

Mặt tiền cửa hàng Jose Gourmet được thiết kế để giới thiệu các sản phẩm cá cao cấp cũng như củng cố nhận diện thương hiệu trên Amazon.com. Với hình ảnh phong cách sống sôi động và sử dụng hình ảnh minh họa vui nhộn của thương hiệu, cửa hàng này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của bạn!

Thiết kế nội dung A+

Nội dung thương hiệu nâng cao, được thiết kế để cung cấp thêm thông tin, giới thiệu nhiều hình ảnh phong cách sống hơn và hướng khách hàng đến sản phẩm khác của Jose Gourmet bằng biểu đồ so sánh ở cuối trang.

Jose gourmet EBC

Không cần phỏng đoán nữa

Bán hàng một cách rõ ràng.