Rae Dunn – Giỏ Giặt Đồ

Thiết kế hình ảnh danh sách

Phong cách sống và đồ họa thông tin giới thiệu giỏ đựng đồ giặt bán chạy nhất của Rae Dunn. Được thiết kế để trò chuyện với người hâm mộ Rae Dunn ở khắp mọi nơi!

Rae_Dunn_Brand_Story
Striped Laundry Basket5
Striped Laundry Basket
Striped Laundry Basket2
Striped Laundry Basket3
Striped Laundry Basket4
Striped Laundry Basket6
Rae_Dunn_Brand_Story Striped Laundry Basket5 Striped Laundry Basket Striped Laundry Basket2 Striped Laundry Basket3 Striped Laundry Basket4 Striped Laundry Basket6

Thiết kế nội dung A+

Nội dung thương hiệu nâng cao, được thiết kế để cung cấp thêm thông tin và giới thiệu tất cả các biến thể của giỏ đựng đồ giặt này.

Jose gourmet EBC

Không cần phỏng đoán nữa

Bán hàng một cách rõ ràng.