YumVs Vitamins

73 originals brand store

Thiết kế mặt tiền cửa hàng Amazon

Mặt tiền cửa hàng YumVs được thiết kế để giới thiệu rất nhiều loại kẹo dẻo vitamin và khoáng chất cũng như củng cố nhận diện thương hiệu trên Amazon.com. Với hình ảnh phong cách sống sôi động, liên kết Trang và đồ họa thông tin giàu nội dung, cửa hàng thương hiệu này thu hút giới trẻ và người già đang tìm kiếm sản phẩm bổ sung ngon miệng đó.

Thiết kế hình ảnh danh sách

Lối sống và đồ họa thông tin để giới thiệu những lợi ích sức khỏe và hàm lượng dinh dưỡng của gummie.

Immuni D_adults1
Immuni D_adults2
Immuni D_adults4
Immuni D_adults3
Immuni D_adults7
Immuni D_adults5
yumv_s brand-story 2
Immuni D_adults1 Immuni D_adults2 Immuni D_adults4 Immuni D_adults3 Immuni D_adults7 Immuni D_adults5 yumv_s brand-story 2

Thiết kế nội dung A+

Không cần phỏng đoán nữa

Bán hàng một cách rõ ràng.